Finančné produkty

HYPOTÉKY

girl-playing-with-a-wooden-toy-house-3933028

Hypotéky - klasické (na dom alebo byt)

Hypotéky a hypotekárne úvery sú účelové úvery poskytované na investície do nehnuteľností. Ak sa práve rozhodujete o kúpe domu, bytu alebo pozemku na hypotéku a chcete vedieť, v ktorej banke získate najvýhodnejší hypotekárny úver s najnižším úrokom, poradíme Vám. Zorientovať sa v súčasnej ponuke desiatok hypotekárnych úverov nie je vôbec jednoduché. Aby ste nemuseli strácať čas hľadaním aktuálnych úrokových sadzieb a poplatkov na internetových stránkach jednotlivých bánk alebo ich osobnou návštevou spravíme to za Vás.

Refinancovanie, prefinancovanie, splatenie hypotéky

Hypotéky určené na refinancovanie sú v poslednej dobe čoraz obľúbenejším typom úveru. Správnym refinancovaním možno totiž v strednodobom a dlhodobom horizonte ušetriť nemalé finančné prostriedky. Napríklad na novej hypotéke, ktorá bude mať o desatinu nižší úrok ako mala prefinancovaná hypotéka, možno počas 20 rokov splácania ušetriť na celkovom preplatení stovky až tisíce eur.

Prostredníctvom hypotéky určenej na refinancovanie môžete splatiť akúkoľvek hypotéku alebo úver určený na bývanie, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Refinancovať hypotéku možno kedykoľvek, najviac sa to však oplatí v čase konca fixácie úrokovej sadzby súčasnej hypotéky, pretože mimo tejto doby je splatenie hypotéky spoplatnené.

Banky majú povinnosť oznamovať klientom nové úrokové sadzby hypotéky najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby fixácie úroku. Dva mesiace sú dostatočne dlhou dobou na porovnanie ponúk hypotekárnych úverov konkurenčných bánk a v prípade nájdenia výhodnejšej hypotéky aj na jej vybavenie a splatenie pôvodnej hypotéky. Na konci doby fixácie úroku je predčasné splatenie hypotéky bez poplatku.

hand-rich-money-gold-3943749

KREDITNÉ KARTY

Kreditná karta je vo svojej podstate bezúčelový úver použiteľný na čokoľvek. Hlavnými výhodami sú bezúročné obdobie, revolvingový charakter úveru (po splatení je úver znova k dispozícii) a možnosť čerpať prostriedky z karty hotovostným aj bezhotovostným spôsobom.

shopping-business-money-pay-50987

Klasické kreditné karty)

Karty majú rôzne parametre úroku, úverového limitu, minimálnej mesačnej splátky, bezúročného obdobia alebo ročných poplatkov. Niektoré banky ponúkajú odpustenie poplatkov v závislosti od obratu na karte.

Cash-back kreditné karty

Karty majú rôzne parametre úroku, úverového limitu, minimálnej mesačnej splátky, bezúročného obdobia alebo ročných poplatkov. Niektoré banky ponúkajú odpustenie poplatkov v závislosti od obratu na karte.

man-holding-u-s-dollar-banknotes-and-black-leather-bi-fold-929288
woman-holding-card-while-operating-silver-laptop-919436

Vernostné kreditné karty)

Vernostné kreditné karty sú vydávané v spolupráci s veľkými obchodnými reťazcami, poisťovňami, telekomunikačnými operátormi alebo inými ziskovými či neziskovými organizáciami. Za používanie vernostnej kreditky obvykle získavate odmeny vo forme zliav alebo bodov. Často sú výhodnejšie a lacnejšie ako klasické bankové kreditné karty bez benefitov.

Prestížne kreditné karty

Zlaté, platinové a premium kreditné karty prinášajú istotu a zároveň exkluzivitu. Sú určené pre bonitných zákazníkov s príjmom aspoň 1 000 až 1 500 €. Ponúkajú vysoké úverové limity, nadštandardné služby a rôzne druhy poistenia zahrnuté v cene alebo ako voliteľný doplnok ku kreditnej karte.

master-card-visa-credit-card-gold-164501

SPORENIE

abundance-bank-banking-banknotes-259027

Termínované vklady

Termínovaný vklad je najpopulárnejším produktom na sporenie. Pri založení termínovaného vkladu si vyberáte dobu fixácie, počas ktorej budú peniaze na termínovanom účte viazané. Termínované vklady majú fixácie od 1 mesiaca do 60 mesiacov. Všeobecne platí: čím dlhšia doba fixácie, tým lepší úrok.

Vkladové knižky

Vkladná knižka predstavuje klasický spôsob sporenia, ktorý je stále populárny. Ak si vezmete vkladnú knižku bez výpovednej lehoty, peniaze budete môcť z vkladnej knižky vyberať kedykoľvek bez toho, aby ste to vopred oznamovali banke. Pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou musíte banke dopredu oznámiť, kedy chcete z vkladnej knižky uskutočniť výber. Výpovedná lehota je čas, ktorý musíte od oznámenia výberu počkať. Pohybuje sa od 1 mesiaca do 24 mesiacov. Všeobecne platí: čím dlhšia výpovedná lehota, tým lepší úrok.

book-checked-hand-holding-1579
person-holding-coin-1602726

Sporiace účty

Sporiace účty, vkladové účty a sporiace kontá sú vkladové produkty určené pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Základnými charakteristikami sporiaceho účtu sú: založenie a vedenie účtu zadarmo, možnosť kedykoľvek realizovať bezhotovostný vklad na účet (prevodom z iného účtu),možnosť vyberať peniaze bez poplatkov (po splnení podmienok banky).

Všetky banky Vám umožnia vyberať peniaze zo sporiaceho účtu zadarmo: pri účtoch s výpovednou lehotou po jej uplynutí, pri účtoch bez výpovednej lehoty kedykoľvek alebo len v presne stanovených termínoch, podľa podmienok konkrétnej banky. Ostatné výbery zo sporiaceho účtu budú spoplatnené – najčastejšie ako % z predčasne vyberanej sumy. Pri niektorých produktoch banka umožňuje výber len prevodom peňazí zo sporiaceho účtu na vopred určený účet.

Sporiace účty a vkladné knižky pre deti

Sporiace účty a vkladné knižky pre deti sú moderným spôsobom sporenia od narodenia dieťaťa až do dovŕšenia 18 rokov. Detské vkladové produkty zväčša ponúkajú výhodnejšie úročenie ako klasické produkty na sporenie pre dospelých. Ich zriadenie a vedenie je zadarmo. Počas ich trvania sa možno stretnúť s rôznymi odmenami (za dobré vysvedčenie, pri narodeninách dieťaťa, za nevyberanie peňazí z vkladu a podobne).

Sporiace účty pre deti sú ponúkané buď s výpovednou lehotou alebo bez výpovednej lehoty. Pokiaľ chcete mať istotu prístupu k našetreným peniazom kedykoľvek, vyberte si účet bez výpovednej lehoty alebo len s krátkou výpovednou lehotou. Banky ponúkajú sporiace účty pre deti s vyšším úročením a s rôznymi úrokovými bonusmi. Môže byť poplatok za predčasný výber alebo inú sankciu aj pri účtoch bez výpovednej lehoty (napríklad vo forme zníženia úrokov).

Vkladné knižky pre deti sú postavené na podobnom princípe ako sporiace účty pre deti. Banky ich tiež ponúkajú bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou. Úročenie na vkladných knižkách pre deti je obvykle vyššie ako pri klasických vkladných knižkách pre dospelých. Ich súčasťou sú takisto rôzne odmeny a úrokové bonusy.

girl-playing-with-bubbles-1919030

ÚVERY A PôŽIČKY

photo-of-european-banknotes-4201343

Úvery na čokoľvek - bezúčelové úvery

Bezúčelové úvery sú úvery, pri ktorých nie je nutné banke dokladovať účel využitia požičaných peňazí. Niekedy sa tiež označujú ako úvery na čokoľvek, pôžičky na čokoľvek, rýchle pôžičky alebo požičky do 24 hodín. Banky pri týchto úveroch neskúmajú, na čo peniaze využijete, preto možno peniaze z bezúčelového úveru použiť aj na vyplatenie dlhov v inej banke alebo v nebankovej spoločnosti.

Pri väčšine bezúčelových úverov a pri úveroch a pôžičkách v nižších sumách banky zabezpečenie úveru nevyžadujú.

Pri vyšších sumách býva najčastejšou formou zabezpečenia úveru ručiteľ. Pri niektorých úveroch banky vyžadujú zabezpečenie finančnými prostriedkami (finančným ručením). Ak máte úspory viazané na termínovanom vklade alebo vkladnej knižke a potrebujete si rýchlo požičať, banka Vám poskytne úver, pričom peniaze uložené na vkladových účtoch poslúžia ako jeho zabezpečenie. Výhodu je, že úver Vám môže svojimi úsporami zabezpečiť aj iná osoba.

Úvery a pôžičky na auto, autoúvery - auto nové alebo jazdené

Ak plánujete kúpu nového alebo staršieho auta, máte na výber niekoľko možností jeho financovania. Pokiaľ nemáte dostatok peňazí v hotovosti a chcete sa vyhnúť tomu, že Vám na predajnom mieste ponúknu kúpu na splátky alebo lízing len cez jediného poskytovateľa, vybavte si vopred úver na auto v banke. Získate tak peniaze, ktoré Vám umožnia vybrať si auto bez ohľadu na to, s akou lízingovou alebo splátkovou spoločnosťou má autorizovaný predajca alebo bazár podpísanú zmluvu. Na rozdiel od lízingu pri kúpe auta na úver a na splátky sa stávate okamžite jeho majiteľom.

Úvery na autá sú účelové úvery, pri ktorých je nutné banke dokladovať využitie poskytnutých peňazí. Na dokladovanie Vám banka dá niekoľko dní. Do tejto doby musíte priniesť kúpnu zmluvu alebo faktúru od predajcu a ďalšie povinné doklady.

Zabezpečenie úveru je rôzne a závisí od podmienok konkrétnej banky – napríklad je to:

  • kupovaným vozidlom (zriadením záložného práva u notára),

  • vinkuláciou havarijného poistenia a/alebo poistenia proti krádeži v prospech banky…

Pri vyšších sumách môže banka vyžadovať aj ručiteľa. Výhodou bankových úverov je, že auto môžete kúpiť kdekoľvek – u predajcov nových áut, v autobazároch, od druhej osoby, na Slovensku alebo v zahraničí.

Výška úveru závisí od hodnoty kupovaného vozidla. Pri nových autách je rozhodujúca kúpna cena, pri ojazdených znalecký posudok. Banky obvykle prefinancujú 80 % – 100 % z hodnoty kupovaného vozidla. Banky Vám úver na auto poskytnú aj spätne, do niekoľkých mesiacov od jeho kúpy.

yellow-mini-cooper-parked-beside-white-concrete-building-457418
red-and-black-ford-mustang-1805053
men-on-brown-scaffolding-2209529

Úvery a pôžičky na bývanie a rekonstrukciu

Najčastejšie poskytované ako účelové úvery:

  • na rekonštrukcie

  • na zateplenie domu

  • na kúpu nábytku a zariadenia do domácnosti

  • na inú formu modernizácie bývania

Niekedy sú ako úvery na bývanie označované aj klasické hypotekárne úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Úvery a pôžičky na investície do bývania sú poskytované od stoviek eur až do niekoľko tisíc eur. Nad istú výšku úveru, ktorá závisí od interných pravidiel poskytovateľa – banky, sa môže vyžadovať zabezpečenie ručiteľom alebo inou formou.

Výhody úverov na bývanie je nižší úrok ako pri bezúčelovom úvere, netreba zakladať nehnuteľnosť, rovnaká splátka počas celej doby splatnosti úveru,zväčša netreba dokladovať celú sumu čerpaných peňazí.

Úvery a pôžičky pre študentov na financovanie štúdia, na čokoľvek

Úvery a pôžičky pre študentov sú určené študentom vysokoškolského a doktorandského štúdia. Účel využitia pôžičky nemusíte dokladovať. Môžete tak získať peniaze na školné, knihy, cestovanie, nájomné, jazykový pobyt alebo čokoľvek iné. Podmienkou pre poskytnutie pôžičky je vek od 18 rokov, potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a preukázanie schopnosti splácať úver. Ak príjem nemáte, potrebujete spoludlžníka s pravidelným príjmom (rodiča alebo inú osobu). Úver môžete získať za zvýhodnených úrokových sadzieb a poplatkov. Banky umožňujú odložiť splátky istiny.

close-up-photography-of-woman-sitting-beside-table-while-3178818

Compare